تعریف بانک جهانی و سازمان شفافیت بین المللی از فساد: فساد سوء استفاده از اختیارات دولتی (قدرت عمومی) که برای کسب منافع شخصی (خصوصی) است.

آرم بانک جهانی

هیدن همیر فساد اداری را به سه گونه تقسیم کرده است: 1- فساد اداری سیاه: کاری که از نظر توده ها و نخبگان سیاسی منفور است و عامل آن باید تنبیه شود (مانند اخذ رشوه جهت نادیده گرفتن نکات ایمنی در احداث ساختمان) 2- فساد سفید: کاری که ظاهرا مخالف قانون است اما اکثر اعضای جامعه آن را آنقدر با اهمیت نمی دانند که خواستار تنبیه عامل آن باشند (مثل چشم پوشی از موارد نقض مقرراتی که در اثر تغییرات اجتماعی و فرهنگی ضرورت خود را ازدست داده اند)  3- فساد خاکستری: کاری که از نظر اکثر نخبگان منفور است اما توده مردم در مورد آن بی تفاوت هستند (مانند کوتاهی کارمندان در اجرای قوانیینی که در بین مردم از محبوبیت چندانی برخوردار نیستند و کسی غیر نخبگان به آنها معتقد نیستند)/ تدوین از احمد یغما

 فساد اداری بر اساس منافع عمومی جامعه: برخی از صاحب نظران فساد اداری را آن دسته از فعالیتهای کارکنان و مسئولان دولت می دانند که اولا به منافع لطمه بزند ثانیا هدف از انجام آن رساندن فایده به عامل (کارمند اقدام کننده) یا به شخص ثالثی می باشد که عاملی را برای انجام آن اجیر کرده است.

انواع فساد اداری در روابط دولت و شهروندان : الف) فساد در ارایه کالاها و خدمات دولتی  ب) فساد در فروش اموال و املاک دولتی به شهروندان ج) فساد در خرید دولتی از بخش خصوصی د) فساد در قراردادهای مقاطعه کاری دولت با پیمانکاران ذ ) فساد در صدور مجوز برای فعالیتهای اقتصادی اجتماعی و) فساد در شناسایی و مبارزه با قانون شکنی ز) فساد استخدامی ح) فساد مالیاتی

چهار مورد فساد اداری در درون دولت: الف) استفاده شخصی از اموال و وسایل دولتی ب) کم کاری – گزارش ماموریت کاذب – صرف وقت در اداره برای انجام کارهای غیر از وظیفه اصلی ج) استفاده از امکانات اداری برای پیشبرد اهداف سیاسی توسط کارمندان عالیرتبه و سیاستمداران د) اختلاس و سوء استفاده مالی/

عوامل مؤثر بر فساد اداری : 1- عوامل اداری و مدیریتی 2- عوامل اقتصادی 3- عوامل فرهنگی و اجتماعی 4- عوامل سیاسی – توضیح عوامل فرهنگی و اجتماعی : الف) فقدان وجدان کاری انضباط اجتماعی و عدم توجه به مبانی ارزشی جامعه ب) نا آگاهی یا آگاهی کم افراد از حدود و وظایف و فعالیتهای دستگاههای گوناگون ج) نظام تامین اجتماعی ناکارآمد به ویژه برای حمایت از کارکنان/

فساد کلان: فسادی است که توسط افراد و مقامات رده بالای اداری به صورت باندی و با ارقام قابل توجه صورت می گیرد. مرتکبان این نوع فساد جزء گروه مجرمان یقه سفید و از صاحبان زر و زور هستند و با آن زیان ها و خسارات غیر قابل جبرانی بر پیکره جامعه وارد می سازند کمتر تحت تعقیب دستگاه عدالت کیفری قرار می گیرند. این گروه با برخورداری از توان توجیه یا حمایت یا امکان فرار اصولا مصون از تعقیب می مانند./

چهار مورد از مصادیق فساد: الف) پرداخت هر نوع وجه یا کالا یا توافق برای پرداخت و یا پیشنهاد پرداخت آن به دیگرماموران دولتی برای کسب موقعیت های اداری و سازمانی برای انتفاع خود یا اشخاص دیگر بصورت مستقیم و یا با واسطه ب- سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری و سازمانی به منظور انتفاع و یا بهره مندی غیر متعارف اشخاص از امتیازات و موقعیت های اداری – ج) دریافت هر نوع وجه و کالا یا تقاضای دریافت یا توافق برای دریافت یا استفاده از امتیازات و موقعیتهای اداری دیگر دستگاههای اجرایی توسط ماموران دولتی با اهداف موضوع بند فوق – د) هر نوع مشارکت در انجام معاملات و اجرای قراردادها با اشخاص حقیقی و حقوقی و دستگاههای اجرایی دیگر که مستقیما با وظایف دستگاه مطبوع مامور دولتی مرتبط باشد./

شش مورد از روشهای مبارزه با فساد اداری: الف) اصلاح ساختار نظام اداری ب) مقررات زدایی و خصوصی سازی ج) احیاء اخلاقی د) نظارت بر ثروت – مصرف و سطح زندگی کارمندان دولتی ذ) جلو گیری از فساد استخدامی  و) پاکسازی گروهی و جمعی نظام اداری /

حساب کشی و پاسخ گویی در بخش عمومی : 1- حساب کشی افقی (پاسخ گویی دستگاه دولتی به مردم) 2- حساب کشی عمودی (یا حساب کشی  دولتی) 3- حساب کشی حرفه ای (فعالیتهای تخصصی مثل بیمه – نظام پزشکی و ...) یا به عبارتی: حساب کشی قوه مجریه (حراستها و...) حساب کشی قوه قضائیه (بازرسی کل کشور- دیوان عدالت اداری) - حساب کشی قوه مقننه (از طریق دیوان محاسبات – اصل 90 و 88 – مجلس از طریق  سؤال و استیضاح) – مردمی و غیر دولتی (انتخابات دمکراتیک ، حساب کشی احزاب، نظارت NG O ها) – حساب کشی حرفه ای و تخصصی

انواع فساد عبارتند از : فساد تصادفی یا اتفاقی – فساد نظام مند  یا حاد – فساد سازمان یافته یا فساد فردی – فساد کلان – فساد خرد

                                                           تدوین از احمد یغما

صفحه نخست

مصادیق فساد در جامعه فساد در جامعه فساد در جامعه مصادیق فساد در جامعه فساد در جامعه فساد در جامعه احمد یغما

مصادیق فساد در جامعه فساد در جامعه فساد در جامعه مصادیق فساد در جامعه فساد در جامعه احمد يغما فساد در جامعه

مصادیق فساد در جامعه فساد در جامعه فساد در جامعه احمد یغما یغما يغما يغما

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۳۸۶/۱۰/۱۲ساعت   توسط احمد یغما  |